VỀ CÔNG TY DAFC - NHÀ PHÂN PHỐI CỦA JACQUELINE – Jacqueline Top