BÌNH TRANG TRÍ - Vase 26cm - Medusa Gala – Jacqueline
Top