BÌNH TRANG TRÍ - Vase 31 cm - Amber Nymph – Jacqueline Top